prisitaikymas

Pristaikymas yra labai gera savybė. Tai sugebėjimas prisiderinti, tikti, pritikti. Tie kas pristiako tie išliekam, o kas ne – … Jiems baigiasi blogiau. Kaip teigia kažkuri mokslinė teorija prisitaikančios rūšys išlieka, o visos kitos laikui bėgant žūva.

Leave a Reply